EXTRAKT

Výhody extraktu jsou dvě – biologická dostupnost účinných látek a jejich vyšší koncentrace ve výsledném produktu.