Jak pečovat o kávovary

DeLonghi EC 156 B návod

Odvápňování Je doporučeno provádět odvápňování přístroje každých asi 200 káv. Dodržujte následující postup: Naplňte nádržku na vodu odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou podle pokynů uve- dených na balení. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte pod na-pěňovač jakoukoli nádobku. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK. Otočte voličem do pol. a nechte vytéct asi 1/4 roztoku obsaženého v nádržce: sem ta...

DeLonghi EC 685.BK návod

Odvápňování Odvápněte přístroj, když se zapne oranžová kontrolka odpo-vídající tlačítku . Přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uve- deny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí. Dodržujte následující postup: Naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou, po...

DeLonghi EC 685.W návod

Odvápňování Odvápněte přístroj, když se zapne oranžová kontrolka odpo-vídající tlačítku . Přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uve- deny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí. Dodržujte následující postup: Naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou, po...

DeLonghi EC9335.M návod

Čištění napěňovače po každém použití Z hygienických důvodů je doporučeno čistit napěňovač mléka po každém použití. Postupujte následujícím způsobem: Vypusťte trochu páry na několik vteřin otočením otočného knoflíku na páru do polohy. Při této operaci napěňovač vyprázdní eventuální zbytky mléka, které mohly zůstat uvnitř. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/Standby. Počkejte několik minut, než napěňovač vychladne: jednou rukou držte pevně trubku napěňovače...

DeLonghi ESAM 6900 návod

Odvápňování Když se objeví příslušny symbol, je zapotřebí přistoupit k odvápňování přístroje. Dodržujte následující postup: Zapněte přístroj. Vstupte do menu programování stisknutím ikony vztahující se heslu menu: probírejte se hesly menu stisknutím příslušných ikon a až po volbu hesla “Odvápňování”.  Stiskněte ikonu vedle nápisu Ok pro volbu funkce. Opětovně stiskněte Ok pro potvrzení.  Displej zobrazí “VLOŽIT ODVÁPNOVAČ NAPlNIT NÁDRŽ NA VODU”. ...

Sencor SES 1710BK návod

Odstranění vápenatých usazenin Spotřebič je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Vápenaté usazeniny mohou negativně ovlivnit kvalitu uvařené kávy a životnost spotřebiče. Při každodenním používání spotřebiče doporučujeme odstraňovat vápenaté usazeniny:  – 1krát za měsíc v oblastech s tvrdou a velmi tvrdou vodou; – 1krát za 2 až 3 měsíce v oblastech s měkkou a středně tvrdou vodou. Odvápňovací prostředek dávkujte dle pokynů výrobce. Zásobník naplňte roztokem až k rysce maxi...