BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST

Biologická dostupnost je výraz, který je používán k popisu schopnosti organismu absorbovat a využít konkrétní látku. Tento pojem je obvykle používán k popisu schopnosti organismů absorbovat léčiva, ale také se může používat k popisu schopnosti absorbovat živiny, jako je bílkovina, tuk nebo sacharidy.

živiny

Biologická dostupnost je klíčovým pojmem pro lékaře, farmaceuty a výrobce léčiv. Znamená to schopnost léčiva nebo látky být absorbována a využívána organismem. Tato schopnost se může lišit v závislosti na formě léčiva, jako je tabletka, prášek nebo kapalina.

Biologická dostupnost je dána složením léčiva a jeho schopností být absorbováno. Schopnost látky být absorbována je ovlivněna v první řadě jejím složením. Některé látky jsou snadněji absorbovatelné než jiné.

Například, když je léčivo podáváno ve formě tabletky, často se musí rozpouštět ve střevním traktu. Pokud je látka na špatném místě nebo ve špatném složení, může se absorbovat pomaleji, nebo se vůbec neabsorbuje.

Kromě toho, biologická dostupnost je ovlivňována také způsobem podání léčiva. Pokud je léčivo podáváno ve formě tabletky, může se absorbovat rychleji než ve formě prášku.

Vzhledem k tomu, že biologická dostupnost je tak důležitá pro účinnost léčiva, je důležité, aby farmaceuté a lékaři byli schopni posoudit biologickou dostupnost léčiva. To je důležité pro zajištění, že bude léčivo absorbováno a využíváno optimálně.