BIOLOGICKÁ DOSTUPNOST

Množství živiny, které se po konzumaci dostane do tkání těla.