ADAPTIVNÍ IMUNITA

Typ imunity, který se vyvíjí, když imunitní systém člověka reaguje na cizí látku nebo mikroorganismus, například po infekci nebo očkování. Adaptivní imunita zahrnuje specializované imunitní buňky a protilátky, které útočí a ničí cizí vetřelce a jsou schopny předcházet onemocnění v budoucnosti tím, že si pamatují, jak tyto látky vypadají, a vytvářejí novou imunitní odpověď. Adaptivní imunita může trvat několik týdnů nebo měsíců nebo po dlouhou dobu, někdy po celý život.