ZÍSKANÁ IMUNITA

Typ imunity, který se vyvine, když imunitní systém člověka zareaguje na cizí látku nebo mikroorganismus, nebo k němuž dojde poté, co člověk dostane protilátky z jiného zdroje. Dva typy získané imunity jsou adaptivní a pasivní. Adaptivní imunita nastává v reakci na infekci nebo očkování proti mikroorganismu. Tělo vytváří imunitní odpověď, která může zabránit budoucí infekci mikroorganismem. Pasivní imunita nastává, když člověk dostává protilátky proti nemoci nebo toxinu, místo aby si je vytvářel prostřednictvím svého vlastního imunitního systému.