ZÍSKANÁ IMUNITA

Získaná imunita je schopnost organismu odolat infekci nebo poškození v budoucnosti na základě předchozího kontaktu s infekční látkou nebo poškozením. Imunitní systém si takto vyvinutou schopnost pamatuje a může její účinnost v důsledku opětovného kontaktu s infekční látkou nebo poškozením zvýšit. Získaná imunita může být buď přímá nebo nepřímá.

Jehla

Přímá imunita je získána přímo kontaktem s infekční látkou nebo poškozením, například očkováním proti chřipce nebo chřipkové infekci. Tato forma imunity může trvat i několik let, nebo dokonce po celý život.

Nepřímá imunita je získána pomocí produktů, které byly vyrobeny z infikovaných organismů. Tento proces je nazýván pasivní imunizací. Většina lidí dostává nepřímou imunitu při narození, kdy jsou absorbovány protilátky z matčiny krve. Tyto protilátky pomáhají dítěti chránit proti infekčním chorobám.

Získaná imunita je klíčová pro prevenci a ochranu před infekčními chorobami, protože umožňuje organismu bojovat s infekčními látkami a poškozením, s nimiž se již setkal. Imunita je také důležitá pro ochranu lidí před invazivními chorobami, které se mohou šířit z jednoho člověka na druhého.

Pro získání nejlepší možné imunity je důležité provádět správnou prevenci – včetně vyhýbání se infikovaným lidem, návštěvě hygienických zařízení a udržování zdravého životního stylu. Kromě toho je důležité pravidelné očkování, aby se lidé mohli chránit před různými infekčními chorobami.