NENASYCENÝ TUK

Nenasycený tuk je tuk nebo mastná kyselina, ve které je jedna nebo více dvojných vazeb mezi atomy uhlíku v řetězci mastných kyselin. Takové molekuly tuku jsou mononenasycené, pokud každá obsahuje jednu dvojnou vazbu, a polynenasycené, pokud každá obsahuje více než jednu.

Hydrogenace převádí nenasycené tuky na nasycené tuky, zatímco dehydrogenace zajišťuje opak. Nenasycené tuky mají tendenci tát při nižších teplotách než nasycené tuky, které bývají při pokojové teplotě tuhé.

Oba druhy nenasycených tuků mohou nahradit nasycené tuky ve stravě. Nahrazení nasycených tuků nenasycenými tuky pomáhá snižovat hladinu celkového cholesterolu a LDL cholesterolu v krvi.