KALCIFIKACE

Usazeniny vápníku v tkáních. Kalcifikace v prsu je vidět na mamografu, ale nelze ji zjistit pohmatem. Existují dva typy kalcifikace prsu, makrokalcifikace a mikrokalcifikace. Makrokalcifikace jsou velká ložiska a obvykle nesouvisejí s rakovinou. Mikrokalcifikace jsou skvrny vápníku, které lze nalézt v oblasti rychle se dělících buněk.