VITAMÍN B9

Vitamín B9, také známý jako kyselina listová, je vitamín B nezbytný pro replikaci a růst buněk. Kyselina listová pomáhá tvořit stavební bloky DNA, která uchovává genetickou informaci těla, a stavební bloky RNA, potřebné pro syntézu bílkovin. Kyselina listová je tedy nejdůležitější pro rychle rostoucí tkáně, jako jsou tkáně plodu, a rychle se regenerující buňky, jako jsou červené krvinky a imunitní buňky. Nedostatek kyseliny listové vede k anémii, která rychle reaguje na doplňky kyseliny listové.

Potřeba kyseliny listové se během těhotenství výrazně zvyšuje. Nedostatek kyseliny listové během těhotenství je spojen s nízkou porodní hmotností a zvýšeným výskytem defektů neurální trubice u kojenců. Většina lékařů, mnoho dalších zdravotnických pracovníků a March of Dimes doporučují všem ženám v plodném věku doplňovat 400 mcg kyseliny listové denně. Taková suplementace může chránit před vznikem defektů neurální trubice v době mezi početím a zjištěním těhotenství.