BMI

BMI (Body Mass Index) je míra tělesného tuku používaná k identifikaci obezity a nadváhy. BMI se vypočítává dělením hmotnosti (v kilogramech) jedince tělesnou výškou (v metrech) na druhou. Výsledný index BMI se pak porovnává s tabulkou, která odpovídá určitému věku a pohlaví.

BMI

Hodnoty BMI se používají k určení, jestli má jedinec nadváhu, obezitu nebo je málo vyvinutý. Normální hodnota BMI pro dospělé se pohybuje v intervalu mezi 18,5 a 24,9. Osoba s hodnotou BMI pod 18,5 je podvyživená, osoba s hodnotou nad 24,9 je obézní a osoba s hodnotou mezi 18,5 a 24,9 je ve zdravém rozmezí.

Jak se vypočítá BMI?

Vypočítat BMI je snadné. Nejprve se musíte rozhodnout, zda chcete použít metrické nebo imperialní jednotky.

Metrické jednotky: BMI se vypočítá dělením hmotnosti jedince (v kilogramech) jeho výškou (v metrech) na druhou.

Například: BMI pro jedince, který váží 70 kg a je vysoký 1,7 m.

BMI = 70 / (1,7 x 1,7) = 24,2

Imperialní jednotky: BMI se vypočítá dělením hmotnosti jedince (v librech) jeho výškou (v stopách) na druhou.

Například: BMI pro jedince, který váží 154 liber a je vysoký 5 stop.

BMI = 154 / (5 x 5) = 30,5

Co znamenají hodnoty BMI?

Hodnoty BMI jsou porovnávány s tabulkou, která odpovídá určitému věku a pohlaví.

Normální hodnota BMI pro dospělé se pohybuje v intervalu mezi 18,5 a 24,9. Osoba s hodnotou BMI pod 18,5 je podvyživená a osoba s hodnotou nad 24,9 je obézní.

Na druhou stranu, hodnoty BMI nemusí vždy přesně odpovídat skutečnému tělesnému tuku. Existuje několik faktorů, které mohou ovlivnit výslednou hodnotu BMI. Například, sportovci s velmi vysokou svalovou hmotou budou mít vyšší hodnotu BMI, zatímco osoby s velmi nízkou svalovou hmotou budou mít nižší hodnotu BMI.