ALZHEIMEROVA CHOROBA

Alzheimerova choroba je nevyléčitelná, progresivní neurodegenerativní choroba, která je nejčastější formou demence u starších lidí. Tato choroba se postupně vyvíjí a způsobuje zhoršující se poškození mozku, které má za následek narušení mentálních funkcí. Alzheimerova choroba se projevuje pozvolnou ztrátou paměti, poruchami řeči, poruchami pohybu a poruchami myšlení.

Alzheimerova choroba

Vzhledem k tomu, že Alzheimerova choroba je progresivní, symptomy se postupně zhoršují s časem. Mezi běžné symptomy patří problémy se zapamatováním, snížená schopnost soustředit se, obtíže s plánováním a řešením problémů, ztráta schopnosti orientace v čase a prostoru, ztráta zájmu o každodenní činnosti a ztráta schopnosti vyjádřit se.

Alzheimerova choroba může být diagnostikována na základě neurologických testů, psychologických testů a testů paměti. Léčba se obvykle skládá ze dvou částí: léčba symptomů a léčba příčiny. Léčba symptomů může zahrnovat léky, fyzioterapii, psychoterapii a terapii pro udržení kvality života. Léčba příčiny může zahrnovat terapii chování, přípravu stravy a nutriční poradenství, aktivní pohyb a prevenci dalšího poškození mozku.

I když není možné zastavit nebo zvrátit poškození mozku způsobené Alzheimerovou chorobou, je důležité si uvědomit, že existuje naděje. Díky včasnému vyhledání lékařské péče a příslušným léčebným programům může být pro lidi s Alzheimerovou chorobou pomoc poskytnuta tak, aby se zmírnily jejich symptomy a zlepšila se jejich kvalita života.