ALZHEIMEROVA CHOROBA

Porucha mozku, která obvykle začíná v pozdním středním věku nebo ve stáří a časem se zhoršuje. Příznaky zahrnují ztrátu paměti, zmatenost, potíže s myšlením a změny jazyka, chování a osobnosti. Také se nazývá Alzheimerova demence.