ALOPECIE

Nedostatek nebo ztráta vlasů z oblastí těla, kde se vlasy obvykle nacházejí. Alopecie může být vedlejším účinkem některých způsobů léčby rakoviny.

Alopecie