ALERGICKÁ REAKCE

Alergická reakce je imunitní reakce těla na cizí látku (alergen), kterou organismus považuje za nebezpečnou. Alergeny jsou látky, které přirozeně nejsou součástí organismu a dokáží vyvolat imunitní reakci. Alergeny se mohou nacházet v potravinách, prachu, zvířecích chlupů, roztočích, sporech plísní, lécích, kosmetice a dalších.

Alergická reakce

Alergická reakce vyvolává imunitní systém, který produkuje protilátky, které se vážou na alergeny. Tyto protilátky jsou známé jako protilátky IgE a jsou produkovány buňkami T. Tyto protilátky se vážou na alergeny a vyvolávají řetězec reakcí, který může způsobit alergické příznaky. Tyto příznaky mohou zahrnovat svědění, kýchání, rýmu, otok, dušnost, zarudnutí kůže a alergickou rýmu.

V některých případech může alergická reakce způsobit anafylaktický šok, což je stav, který může být život ohrožující. Tento stav se obvykle vyvíjí velmi rychle a může způsobit dušnost, prudké snížení krevního tlaku, zrychlení a zpomalení tepu, ztrátu vědomí a zvracení.

Alergická reakce může být diagnostikována pomocí alergických testů, jako je kožní test nebo krevní test. Alergickou reakci lze také diagnostikovat díky anamnéze, kde se vyšetří historie vystavení alergenu a příznaky, které se objevily po tomto vystavení.

Alergickou reakci lze léčit díky antihistaminikům, kortikosteroidům a dalším lékům, které mohou příznaky alergické reakce zmírnit. Je důležité zabránit vystavení alergenu, aby se alergická reakce neopakovala.