ACETON

Chemická látka, která se přirozeně vyskytuje v malých množstvích v rostlinách, stromech, sopkách a lesních požárech. Aceton si tělo vytváří také při štěpení tuků. Nachází se také v tabákovém kouři, výfukových plynech automobilů a na skládkách odpadu. V průmyslu se aceton používá v některých plastech, vláknech, lécích, čisticích prostředcích pro domácnost, lepidlech a odlakovačích na nehty. Vystavení vysokým hladinám acetonu může podráždit kůži, oči, nos, hrdlo a plíce. Může způsobit bolesti hlavy, nevolnost, zvracení, závratě, zmatenost, ztrátu vědomí a další zdravotní problémy.