DeLonghi EC9335.M návod

Čištění napěňovače po každém použití

Z hygienických důvodů je doporučeno čistit napěňovač mléka po každém použití.

Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vypusťte trochu páry na několik vteřin otočením otočného knoflíku na páru do polohy. Při této operaci napěňovač vyprázdní eventuální zbytky mléka, které mohly zůstat uvnitř.
 2. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/Standby.
 3. Počkejte několik minut, než napěňovač vychladne: jednou rukou držte pevně trubku napěňovače a druhou odblokujte samotný napěňovač jeho točením proti směru hodinových ručiček a tahem směrem dolů.
 4. Vyjměte parní trysku z trubičky pro výdej tahem směrem dolů.
 5. Zatlačte volič nahoru a zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku; 
 6. Nasaďte znovu trysku, posuňte volič směrem dolů a na trysku znovu nasaďte napěňovač otáčivým pohybem a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.
Čistič mléčných cest 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Čistič mléčných usazenin pro plnoautomatické a kávové stroje. Kompatibilní s kávovary Jura,...

WCCMC1X750
Čistič mléčných cest 5 litru
619 Kč bez DPH
749 Kč

Čistič mléčných usazenin pro plnoautomatické a kávové stroje. Kompatibilní s kávovary Jura,...

WCCMC1X5000

Čištění odkapávací misky

 1. Vyjměte misku.
 2. Vyjměte odkládací mřížku na šálky, mřížku misky a ukazatel hladiny, poté odstraňte vodu a vyčistěte hadříkem všechny součásti: poté odkapávací tácek znovu sestavte.
 3. Znovu zasuňte odkapávací misku. 

Čištění malé mřížky na odkládání šálků

 1. Vyjměte mřížku jejím vytažením z levé strany a ná-sledným sejmutím z podpěry.
 2. Očistěte podpěru hadříkem a umyjte mřížku (je možné mýt v myčce nádobí).
 3. Zasuňte zpět mřížku do podpěry, jejím zasunutím z pravé strany a poté ji zatlačte, dokud není zcela zasunutá. 

Čištění filtrů kávy

Filtry kávy čistěte pravidelně každý týden:

 1. Vyjměte perforovaný filtr zatažením za poutko.
 2. Propláchněte filtr pod tekoucí vodou.
 3. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomo-cí špendlíku.
 4. Znovu vložte perforova-ný filtr zatlačením až na doraz. 

Čištění sprchy bojleru

Po každých 200 výdejích kávy proveďte vyplachování sprchy bojleru: stiskněte tlačítko vyplachování a vydejte přibližně 500 ml vody.

Čištění nádržky na vodu

 1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (*je-li součástí vybavení) čistěte ná-držku na vodu vlhkým hadříkem a trochou jemného mycího prostředku.
 2. Odstraňte filtr (*je-li součástí dodávky) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
 3. Znovu vložte filtr zpět (*je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět.
 4. (Pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100ml vody. 

Čištění zásobníku na zrnkovou kávu

 1. Ujistěte se, že zásobník na zrnkovou kávu je prázdný, sejměte jej otočením proti směru hodinových ručiček a vytáhněte z přístroje.
 2. Umyjte zásobník a víko teplou vodou: neumývejte součásti v myčce na nádobí ani nepoužívejte saponáty! Před opětovným použitím příslušenství dobře vysušte.
 3. Vysajte zbytky kávy.
 4. Zasuňte zásobník zpět.

Čištění mlecích kamenů

 1. Vyprázdněte zásobník na zrnkovou kávu (případně zbylá zrna vysajte).
 2. Připevněte misku držák filtru a proveďte mletí “naprázdno” pro uvolnění vedení kávy: připevněte držák filtr na výstup mlýnku (A22) a zarovnejte je s nápisem INSERT a otočte misku směrem doprava. Mletí je zahájeno, když se miska dostane do polohy CLOSE a automaticky se zastaví; 
 3. Vyjměte zásobník na zrnkovou kávu. Čištění zásobníku na zrnkovou kávu". 
 4. Otočte proti směru hodinových ručiček regulátor mletí až na doraz, do polohy “REMOVE”.
 5. Vyjměte horní část mlecího kamene jeho uchopením za příslušnou rukojeť.
 6. Vyčistěte vnitřek přístroje štětečkem a vysajte zbytky kávy vysavačem. 
 7. Znovu zasuňte horní část mlecího kamene: vložte mlecí kámen na své místo; otočte regulátorem pro zvolení požadovaného stupně hrubosti mletí; ověřte, zda je mlecí kámen dobře zasunutý, tím že zatáhnete za jeho rukojeť: mlecí kámen je správně vložený, pokud se nepohne;
 8. Se štětečkem odstraňte z výstupu mlýnku veškerý zbytkový kávový prášek.

Odvápnění

Odvápněte přístroj, když se rozsvítí kontrolka.

Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu. 

Postupujte podle následujících pokynů: 

 1. (JE-LI PŘÍTOMEN, ODSTRAŇTE ZMĚKČOVACÍ FILTR). Nalijte do nádržky na vodu odvápňovač až do úrovně hladiny (odpovídající jednomu balení o 100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu až do dosažení hladiny.
 2. Pokud je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko ON/Standby.
 3. Ujistěte se, že držák filtru není zasunutý a umístěte nádobu pod dávkovače a pod sprchu bojleru.
 4. Otočte knoflík volby funkce do polohy : kontrolka bliká a kontrolka OK se rozsvítí.
 5. Stiskněte OK pro zahájení odvápnění.
 6. Spustí se odvápňovací program a odvápňovací kapalina vytéká z dávkovačů a sprchy bojleru. Program odvápnění automaticky provede celou sérii vyplachování s přestávkami, aby se odstra- nily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru až do kompletního vyprázdnění nádržky.
 7. Výdej se přeruší a rozsvítí se kontrolky a úrovni tlačítka vyplachování.
 8. Vyprázdněte nádobku použitou ke sběru odvápňovacího roztoku a umístěte ji zpět pod dávkovače.
 9. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji od veškerých zbytků odvápňovacího roztoku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX. Poté nádržku znovu zasuňte do jejího uložení. 
 10. Stiskněte tlačítko : přístroj pokračuje vyplachováním vnitřních obvodů a vypouští ze všech tří dávkovačů.
 11. Po skončení vyplachování přístroj přeruší výdej. Všechny LED diody krátce blikají a přístroj je připraven k použití.
 12. Vyprázdněte sběrnou nádobu oplachové vody.
 13. Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a znovu ji zasuňte.
 14. Vyjměte a naplňte nádrž čerstvou vodou a znovu ji zasuňte.
 15. Vraťte knoflík pro výběr funkcí do polohy pro kávu. 
Tekutý odvápňovač 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X750
Tekutý odvápňovač 5 litru
610,70 Kč bez DPH
739 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X5000
 
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.