DeLonghi EC9335.M návod

Čištění napěňovače po každém použití

Z hygienických důvodů je doporučeno čistit napěňovač mléka po každém použití.

Postupujte následujícím způsobem:

 1. Vypusťte trochu páry na několik vteřin otočením otočného knoflíku na páru do polohy. Při této operaci napěňovač vyprázdní eventuální zbytky mléka, které mohly zůstat uvnitř.
 2. Vypněte přístroj stisknutím tlačítka ON/Standby.
 3. Počkejte několik minut, než napěňovač vychladne: jednou rukou držte pevně trubku napěňovače a druhou odblokujte samotný napěňovač jeho točením proti směru hodinových ručiček a tahem směrem dolů.
 4. Vyjměte parní trysku z trubičky pro výdej tahem směrem dolů.
 5. Zatlačte volič nahoru a zkontrolujte, zda dva otvory označené šipkou na nejsou zanesené. Pokud je to nutné, vyčistěte je pomocí špendlíku; 
 6. Nasaďte znovu trysku, posuňte volič směrem dolů a na trysku znovu nasaďte napěňovač otáčivým pohybem a zatlačením směrem nahoru, až zaklapne.

Čištění odkapávací misky

 1. Vyjměte misku.
 2. Vyjměte odkládací mřížku na šálky, mřížku misky a ukazatel hladiny, poté odstraňte vodu a vyčistěte hadříkem všechny součásti: poté odkapávací tácek znovu sestavte.
 3. Znovu zasuňte odkapávací misku. 

Čištění malé mřížky na odkládání šálků

 1. Vyjměte mřížku jejím vytažením z levé strany a ná-sledným sejmutím z podpěry.
 2. Očistěte podpěru hadříkem a umyjte mřížku (je možné mýt v myčce nádobí).
 3. Zasuňte zpět mřížku do podpěry, jejím zasunutím z pravé strany a poté ji zatlačte, dokud není zcela zasunutá. 

Čištění filtrů kávy

Filtry kávy čistěte pravidelně každý týden:

 1. Vyjměte perforovaný filtr zatažením za poutko.
 2. Propláchněte filtr pod tekoucí vodou.
 3. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomo-cí špendlíku.
 4. Znovu vložte perforova-ný filtr zatlačením až na doraz. 

Čištění sprchy bojleru

Po každých 200 výdejích kávy proveďte vyplachování sprchy bojleru: stiskněte tlačítko vyplachování Snímek obrazovky 2019-09-03 v 17.01.29 (2) a vydejte přibližně 500 ml vody.

Čištění nádržky na vodu

 1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (*je-li součástí vybavení) čistěte ná-držku na vodu vlhkým hadříkem a trochou jemného mycího prostředku.
 2. Odstraňte filtr (*je-li součástí dodávky) a opláchněte jej pod tekoucí vodou.
 3. Znovu vložte filtr zpět (*je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět.
 4. (Pouze pro modely se změkčovacím filtrem) Vydejte 100ml vody. 

Čištění zásobníku na zrnkovou kávu

 1. Ujistěte se, že zásobník na zrnkovou kávu je prázdný, sejměte jej otočením proti směru hodinových ručiček a vytáhněte z přístroje.
 2. Umyjte zásobník a víko teplou vodou: neumývejte součásti v myčce na nádobí ani nepoužívejte saponáty! Před opětovným použitím příslušenství dobře vysušte.
 3. Vysajte zbytky kávy.
 4. Zasuňte zásobník zpět.

Čištění mlecích kamenů

 1. Vyprázdněte zásobník na zrnkovou kávu (případně zbylá zrna vysajte).
 2. Připevněte misku držák filtru a proveďte mletí “naprázdno” pro uvolnění vedení kávy: připevněte držák filtr na výstup mlýnku (A22) a zarovnejte je s nápisem INSERT a otočte misku směrem doprava. Mletí je zahájeno, když se miska dostane do polohy CLOSE a automaticky se zastaví; 
 3. Vyjměte zásobník na zrnkovou kávu. Čištění zásobníku na zrnkovou kávu". 
 4. Otočte proti směru hodinových ručiček regulátor mletí až na doraz, do polohy “REMOVE”.
 5. Vyjměte horní část mlecího kamene jeho uchopením za příslušnou rukojeť.
 6. Vyčistěte vnitřek přístroje štětečkem a vysajte zbytky kávy vysavačem. 
 7. Znovu zasuňte horní část mlecího kamene: vložte mlecí kámen na své místo; otočte regulátorem pro zvolení požadovaného stupně hrubosti mletí; ověřte, zda je mlecí kámen dobře zasunutý, tím že zatáhnete za jeho rukojeť: mlecí kámen je správně vložený, pokud se nepohne;
 8. Se štětečkem odstraňte z výstupu mlýnku veškerý zbytkový kávový prášek.

Odvápnění

Odvápněte přístroj, když se rozsvítí kontrolka Snímek obrazovky 2019-09-02 v 18.41.22 (2).

Před použitím si přečteně pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu. 

Postupujte podle následujících pokynů: 

 1. (JE-LI PŘÍTOMEN, ODSTRAŇTE ZMĚKČOVACÍ FILTR). Nalijte do nádržky na vodu odvápňovač až do úrovně hladiny A (odpovídající jednomu balení o 100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu až do dosažení hladiny Snímek obrazovky 2019-09-03 v 17.16.36 (2) (kopie) B.
 2. Pokud je přístroj vypnutý, stiskněte tlačítko ON/Standby.
 3. Ujistěte se, že držák filtru není zasunutý a umístěte nádobu pod dávkovače a pod sprchu bojleru.
 4. Otočte knoflík volby funkce do polohy Snímek obrazovky 2019-09-02 v 18.41.22 (2) : kontrolka bliká a kontrolka OK se rozsvítí.
 5. Stiskněte OK pro zahájení odvápnění.
 6. Spustí se odvápňovací program a odvápňovací kapalina vytéká z dávkovačů a sprchy bojleru. Program odvápnění automaticky provede celou sérii vyplachování s přestávkami, aby se odstra- nily usazeniny vodního kamene uvnitř kávovaru až do kompletního vyprázdnění nádržky.
 7. Výdej se přeruší a rozsvítí se kontrolky Snímek obrazovky 2019-09-03 v 17.16.36 (2) a Snímek obrazovky 2019-09-03 v 17.01.29 (2) úrovni tlačítka vyplachování.
 8. Vyprázdněte nádobku použitou ke sběru odvápňovacího roztoku a umístěte ji zpět pod dávkovače.
 9. Vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji od veškerých zbytků odvápňovacího roztoku, opláchněte ji pod tekoucí vodou a naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX. Poté nádržku znovu zasuňte do jejího uložení. 
 10. Stiskněte tlačítko : přístroj pokračuje vyplachováním vnitřních obvodů a vypouští ze všech tří dávkovačů.
 11. Po skončení vyplachování přístroj přeruší výdej. Všechny LED diody krátce blikají a přístroj je připraven k použití.
 12. Vyprázdněte sběrnou nádobu oplachové vody.
 13. Vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a znovu ji zasuňte.
 14. Vyjměte a naplňte nádrž čerstvou vodou a znovu ji zasuňte.
 15. Vraťte knoflík pro výběr funkcí do polohy pro kávu. 
 
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.

Čisticí prostředky od společnosti WoldoClean pro každodenní péči a čištění kávovarů a kávovarů

1c7c651f-83c1-46c9-9e99-f11bd41e5899._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety do kávovarů 40x 2g

Kávové čisticí tablety pro kávovary a kávovary o hmotnosti 2g. Udržuje a čistí spařovací jednotku, odstraňuje kávové oleje a kávové tuky ze spařovací jednotky. Kompatibilní a použitelné se všemi současnými kávovary. Vhodný pro automatické čisticí programy.

 

 

 


a83d46fb-cf26-48bd-8176-503293058b26._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Odvápňovač s barevným indikátorem 750 ml

Tekutý odvápňovač 750ml odstraňuje vodní kámen a jeho usazeniny. Vhodný pro všechny ohřívače vody s integrovaným barevným indikátorem. Pro 6 cyklů odvápňování je 125 ml odvápňovací kapaliny. K dispozici také v 5l a 10l kanystrech Kanystry mají kohoutek pro snadné použití.

 

 

 


50ec9629-27d7-4249-8fcd-d3f5d5fd85d1._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety bez fosfátů 45x 2g

Čisticí tablety WoldoClean neobsahující fosfáty nejen čistí spařovací jednotku, ale také neobsahují fosfáty, a tím chrání životní prostředí. Čisticí tableta váží 2 g a má průměr 15 mm. Kompatibilní se všemi přístroji.

 

 

 


17893e91-7a6f-4336-b3b6-328fc8a50090._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Čisticí systém pro mléko 750 ml pro kávovary

Čistič mléčné pěny od společnosti WoldoClean odstraňuje zbytky mléka z kávovarů nebo napěnovače mléka. Koncentrát lze také použít pro další čištění k odstranění zbytků mléka. Čistič je k dispozici také v 5l kanystrech s výlevkou.