DeLonghi EC 156 B návod

Odvápňování

Je doporučeno provádět odvápňování přístroje každých asi 200 káv.

Dodržujte následující postup:

 1. Naplňte nádržku na vodu odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou podle pokynů uve- dených na balení.
 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
 3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte pod na-pěňovač jakoukoli nádobku.
 4. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
 5. Otočte voličem do pol. a nechte vytéct asi 1/4 roztoku obsaženého v nádržce: sem tam otevřete otočný knoflík na páru a nechte vyjít páru. Poté přerušte výdej otočením voliče do pol.a nechte roztok působit přibližně 5 minut.
 6. Opakujte krok 5 ještě třikrát, dokud není nádržka prázdná.
 7. Pro odstranění stop odvápňovacího roztoku nádržku dobře vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou (bez odvápňovací-ho prostředku).
 8. Otočte voličem do pol. a nechte vodu vytéct až do vyprázdnění nádržky na vodu.
 9. Opakujte body 7a 8.

Čištění a údržba filtrů

Po každém zhotovení přibližně 200 káv je nezbytné vyčistit filt-ry, a to následujícím způsobem:

 • Odšroubujte kryt filtru jeho otočením proti směru hodi-nových ručiček.
 • Sejměte napěňovač z nádoby zatlačením ze strany krytu.
 • Odstraňte těsnění.
 • Propláchněte všechny součásti a důkladně vyčistěte kovový filtr teplou vodou a pomocí kartáčku. Zkontro- lujte, že otvory kovového filtru nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku.
 • Znovu našroubujte filtr a těsnění na plastový disk. Ujistěte se, že kolík plastového disku byl vložen do otvoru těsnění označeného šipkou.
 • Vše znovu vložte do ocelové nádobky na filtr a ujistěte se, že vyčnívající kolík se zasune do otvoru držáku.
 • Nakonec našroubujte kryt otočením ve směru hodinových ručiček.

Čištění sprchy bojleru

Po vytvoření přibližně 300 káv je nezbytné vyčistit sprchu bojle- ru espresso, a to následujícím způsobem:

 • Ujistěte se, že kávovar není horký, a že zástrčka je odpojena;
 • Pomocí šroubováku odšroubujte šroub, který drží sprchu bojleru na espresso;
 • Odejměte sprchu bojleru;
 • Bojler očistěte vlhkým hadrem.
 • Vyčistěte sprchu důkladně teplou vodou a pomocí kar- táčku. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku.
 • Oplachujte sprchu pod kohoutkem za stálého drhnutí. Znovu sprchu bojleru namontujte a dbejte na to, aby byla správně umístěna do svého těsnění.

Další čištění

 • Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Stačí použít vlhký a měkký hadřík.
 • Čistěte pravidelně hlavu držáku filtru, filtry, odkapávací misku a nádržku na vodu. K vyprázdnění odkapávací misky odejměte mřížku pro od- kládání šálků, odstraňte vodu a hadříkem misku vyčistěte: poté odkapávací misku znovu namontujte. Vyčistěte nádržku na vodu pomocí měkkého kartáče, abys- te lépe dosáhli na dno. 
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.

Čisticí prostředky od společnosti WoldoClean pro každodenní péči a čištění kávovarů a kávovarů

1c7c651f-83c1-46c9-9e99-f11bd41e5899._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety do kávovarů 40x 2g

Kávové čisticí tablety pro kávovary a kávovary o hmotnosti 2g. Udržuje a čistí spařovací jednotku, odstraňuje kávové oleje a kávové tuky ze spařovací jednotky. Kompatibilní a použitelné se všemi současnými kávovary. Vhodný pro automatické čisticí programy.

 

 

 


a83d46fb-cf26-48bd-8176-503293058b26._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Odvápňovač s barevným indikátorem 750 ml

Tekutý odvápňovač 750ml odstraňuje vodní kámen a jeho usazeniny. Vhodný pro všechny ohřívače vody s integrovaným barevným indikátorem. Pro 6 cyklů odvápňování je 125 ml odvápňovací kapaliny. K dispozici také v 5l a 10l kanystrech Kanystry mají kohoutek pro snadné použití.

 

 

 


50ec9629-27d7-4249-8fcd-d3f5d5fd85d1._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety bez fosfátů 45x 2g

Čisticí tablety WoldoClean neobsahující fosfáty nejen čistí spařovací jednotku, ale také neobsahují fosfáty, a tím chrání životní prostředí. Čisticí tableta váží 2 g a má průměr 15 mm. Kompatibilní se všemi přístroji.

 

 

 


17893e91-7a6f-4336-b3b6-328fc8a50090._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Čisticí systém pro mléko 750 ml pro kávovary

Čistič mléčné pěny od společnosti WoldoClean odstraňuje zbytky mléka z kávovarů nebo napěnovače mléka. Koncentrát lze také použít pro další čištění k odstranění zbytků mléka. Čistič je k dispozici také v 5l kanystrech s výlevkou.