DeLonghi EC 156 B návod

Odvápňování

Je doporučeno provádět odvápňování přístroje každých asi 200 káv.

Dodržujte následující postup:

 1. Naplňte nádržku na vodu odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou podle pokynů uvedených na balení.
 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
 3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte pod na-pěňovač jakoukoli nádobku.
 4. Vyčkejte, až se rozsvítí kontrolka OK.
 5. Otočte voličem do pol. a nechte vytéct asi 1/4 roztoku obsaženého v nádržce: sem tam otevřete otočný knoflík na páru a nechte vyjít páru. Poté přerušte výdej otočením voliče do pol.a nechte roztok působit přibližně 5 minut.
 6. Opakujte krok 5 ještě třikrát, dokud není nádržka prázdná.
 7. Pro odstranění stop odvápňovacího roztoku nádržku dobře vypláchněte a naplňte ji čerstvou vodou (bez odvápňovacího prostředku).
 8. Otočte voličem do pol. a nechte vodu vytéct až do vyprázdnění nádržky na vodu.
 9. Opakujte body 7a 8.
Tekutý odvápňovač 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X750
Tekutý odvápňovač 5 litru
610,70 Kč bez DPH
739 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X5000

Čištění a údržba filtrů

Po každém zhotovení přibližně 200 káv je nezbytné vyčistit filtry, a to následujícím způsobem:

 • Odšroubujte kryt filtru jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
 • Sejměte napěňovač z nádoby zatlačením ze strany krytu.
 • Odstraňte těsnění.
 • Propláchněte všechny součásti a důkladně vyčistěte kovový filtr teplou vodou a pomocí kartáčku. Zkontrolujte, že otvory kovového filtru nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku.
 • Znovu našroubujte filtr a těsnění na plastový disk. Ujistěte se, že kolík plastového disku byl vložen do otvoru těsnění označeného šipkou.
 • Vše znovu vložte do ocelové nádobky na filtr a ujistěte se, že vyčnívající kolík se zasune do otvoru držáku.
 • Nakonec našroubujte kryt otočením ve směru hodinových ručiček.

Čištění sprchy bojleru

Po vytvoření přibližně 300 káv je nezbytné vyčistit sprchu bojleru espresso, a to následujícím způsobem:

 • Ujistěte se, že kávovar není horký, a že zástrčka je odpojena;
 • Pomocí šroubováku odšroubujte šroub, který drží sprchu bojleru na espresso;
 • Odejměte sprchu bojleru;
 • Bojler očistěte vlhkým hadrem.
 • Vyčistěte sprchu důkladně teplou vodou a pomocí kartáčku. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku.
 • Oplachujte sprchu pod kohoutkem za stálého drhnutí. Znovu sprchu bojleru namontujte a dbejte na to, aby byla správně umístěna do svého těsnění.

Další čištění

 • Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Stačí použít vlhký a měkký hadřík.
 • Čistěte pravidelně hlavu držáku filtru, filtry, odkapávací misku a nádržku na vodu. K vyprázdnění odkapávací misky odejměte mřížku pro odkládání šálků, odstraňte vodu a hadříkem misku vyčistěte: poté odkapávací misku znovu namontujte. Vyčistěte nádržku na vodu pomocí měkkého kartáče, abys- te lépe dosáhli na dno. 
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.