Prevence, prevence, prevence

Den 4. února připadá na světový den boje proti rakovině, který každoročně vyhlašuje Unie pro mezinárodní kontrolu rakoviny. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o této zákeřné nemoci a šířit osvětu.

rakovina_blog

Co je to rakovina?

Rakovina je onemocnění, kdy naše tělesné buňky nekontrolovaně rostou a šíří se do dalších částí těla. Zdravé buňky rostou a množí se, v případě stárnutí nebo poškození zdravě rostoucí buňky zanikají, aby daly prostor nové generaci. Problém nastává, když abnormální nebo poškozené buňky rostou dál a tvoří tzv. nádory, což jsou hrudky tkání. Ty mohou být zhoubné -  rakovinné, nebo nezhoubné. Nebezpečí maligních nádorů je, že napadají blízké tkáně a mohou cestovat do vzdálenějších částí těla, kde mohou vytvářet nádory nové. 

Rakovina tlustého střeva

Existuje až 100 různých druhů nádorů, které dostaly jméno podle orgánů nebo tkání, kde se rakovina tvoří. Rakovina tlustého střeva je strašák, ve kterém držíme smutné evropské prvenství, v četnosti jeho výskytu ho předčí pouze zhoubné nádory prsů u žen a rakovina plic u mužů. A dle studií čísla kolorektálního karcinomu stále stoupají. 

 

U pouhých 10 % mluvíme o genetické dispozici, 90 % má pak za následek špatný životní styl. Za rizikový faktor se povazuje vysoký věk, chronické záněty, kouření a špatné stravovací návyky. Studie ukazují na to, že změna životního stylu může mít výrazný vliv na její výskyt. 

Prevence, prevence, prevence

Onkologická léčba dnes dosahuje skvělých výsledků a řada nádorů, v případě že jsou zachyceny včas, je možné je bezpečně odstranit. Odborníci se shodují, že prevence je stále velmi nedostatečná. Prevenci můžeme dělit na tři typy, primární, sekundární a terciální. 

Primární prevence je obecně prováděna v okamžiku, kdy nám žádné nebezpečí nehrozí. I přesto bychom měli dodržovat zdravý životní styl, mít dostatek pohybu a vyhýbat se alkoholu, cigaretám a omezit pobyt ve znečištěném prostředí. Studie poukazují na to, že až 35 % výživových faktorů má vliv na výskyt rakoviny. Jedná se zejména o nadměrnou konzumaci alkoholu a tuků. 

Sekundární prevence přichází, když se snažíme zabránit hrozícímu nebezpečí. Včasná a pravidelná návštěva lékaře může poukázat na ovlivnitelné rizikové faktory a odhalit nádorové onemocnění dříve, než je příliš pozdě. 

Za terciární prevenci považujeme soubor opatření, která se snaží snížit dopad již probíhajícího stavu. 

Za prevenci taky můžeme považovat četbu odborné literatury, například knížka,

Dr. Johanna Budwig: Rakovina – problém a řešení. Tato kniha od světoznámé vědkyně byla poprvé přeložena do českého jazyka a najdete v ní pohled na výzkum rakoviny a její léčbu na základě moderní kvantové fyziky, princip olejovo-bílkovinné stravy a její přínos pro naše zdraví.

TITUL Rakovina problem reseni[1][1]
236,40 Kč bez DPH
260 Kč

Dr. Johanna Budwig: Rakovina – problém a řešení. Poprvé v českém jazyce od světoznámé,...

DRJBRPRKNIHA
Titul DMSO
418,20 Kč bez DPH
460 Kč

Poprvé v českém jazyce. RNDr. Hartmut Fischer je německý terapeut, léčitel, chemik a farmaceut....

HCDMSOKNIHA