Jak odvápnit kávovar odvápňovacími tabletami?

Tablety na odstraňování vodního kamene pro kávovary, překapávače na kávu, rychlovarné konvice, žehličky.

Použití:

Dbejte pokynů k čištění výrobce zařízení. Nevhodné na mramor, pozinkované a smaltované přístroje.

Všechny čištěné části přístrojů nakonec dobře opláchněte čistou vodou.

Kávovary:

Naplňte zásobník na vodu a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Zapněte přístroj a nechejte roztok protéct kávovarem. Po vyčištění nechejte ještě 2x protéct kávovar čistou vodou.

U kávovarů s funkcí automatického odvápňování připravte roztok a postupujte podle pokynů výrobce.

Rychlovarné konvice/ žehličky:

Naplňte rychlovarnou konvici vodou a rozpusťte v ní tablety (1–2 tablety na ½ l vody). Žehličky: Připravte roztok a vlijte ho do zásobníku na vodu. Zahřejte na cca 50 °C a nechejte 30 min účinkovat. Nakonec důkladně vypláchněte tekoucí vodou.

Obsahuje: organické a anorganické kyseliny. 

Varování

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařské ošetření. Odstraňte obsah/obal bezpečným způsobem.

 

Odvápňovací tablety pro kávovary 20ks
197,50 Kč bez DPH
239 Kč

Usazeniny vodního kamene a kávy odstraňuje důkladně z plnoautomatického kávovaru a rychlovarné...

WCODT1X20
Dvoufázové odvápňovací tablety 14ks
412,40 Kč bez DPH
499 Kč

Nejúčinnější dvoufázové odvápňovací tablety od firmy WoldoClean. Stálá antikorozní...

WCODT2F1X14