Jak na čištění mléčných cest a usazenin?

Koupili jste si nový kávovar, rádi byste věděli jak na čištění mléčných cest a usazenin? Ale přiložený návod vám připadá složitý a komplikovaný? Všechny informace jsme vyhledali a sepsali jednoduchý návod, kde najdete všechny informace, které potřebujete. 

Návod pro čištění trysek na mléko automatických kávovarů 

 1. Vždy dbejte pokynů výrobce kávovaru
 2. Smíchejte čistící roztok 50 ml čističe na 2 l vody. 
 3. Přidejte roztok do zásobníků.
 4. Umístěte druhou nádobu pod trysku na mléko.
 5. Zapněte čištění mléčných trysek.
 6. Proplachujte trysky až do vyčerpání roztoku. 
 7. K odstranění odolných nečistot proces opakujte.
 8. Poté ponořte jednotlivé části do čistícího roztoku a nechte působit. 
 9. Poté opláchněte všechny části čistou vodou. 
Čistič mléčných cest 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Čistič mléčných usazenin pro plnoautomatické a kávové stroje. Kompatibilní s kávovary Jura,...

WCCMC1X750
Čistič mléčných cest 5 litru
619 Kč bez DPH
749 Kč

Čistič mléčných usazenin pro plnoautomatické a kávové stroje. Kompatibilní s kávovary Jura,...

WCCMC1X5000

UPOZORNĚNÍ:

Může způsobovat vážné poškození očí, proto si vždy důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem po manipulaci. Dbejte na používání ochranných pomůcek jako jsou ochranné rukavice a brýle. 

Při požití okamžitě volejte lékaře. 

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: 

 1. Několik minut opatrně vyplachujte vodou. 
 2. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
 3. Pokračujte ve vyplachování.
 4. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařské ošetření.
 5. Při požití okamžitě volejte lékaře.