Jak obsluhovat DeLonghi EC 685.W

Právě jste si koupili nový kávovar DeLonghi ale nejste si jistí, co přesně máte dělat pro jeho pravidelnou údržbu? Všechny informace jsme pro vás vyhledali a sepsali do jednoduchého návodu, kde najdete všechny důležité informace. 

Odvápňování

Čas na odvápnění poznáte lehce, přístroj vám to sám oznámí, když se rozsvítí oranžová kontrolka. 

Postup při odvápňování: 

Tekutý odvápňovač 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X750
Tekutý odvápňovač 5 litru
610,70 Kč bez DPH
739 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X5000
 1. Naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, který získáte zředěním odvápňovače vodou, podle pokynů uvedených na balení.
 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
 3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte nádobku pod napěňovač mléka.
 4. Vyčkejte dokud kontrolky nezůstanou stabilně rozsvícené na znamení, že přístroj je připraven k použití.
 5. Držte stisknuté tlačítko  po dobu 10 vteřin, dokud všechny tři tlačítka sekvenčně blikají.
 6. Uveďte otočný knoflík na páru do požadované pozice 
 7. Stiskněte tlačítko  k zahájení cyklu odvápnění.
 8. Odvápňovací program je zahájen a z výdeje vody vychází odvápňovací tekutý přípravek. Program odvápňování automaticky provede v intervalech celou sérii oplachů za účelem odstranění usazenin vodního kamene uvnitř přístroje na kávu až do úplného vyprázdnění nádrže.
 9. Přístroj přeruší provoz, ale oranžová kontrolka nadále bliká na znamení, že přístroj stále provádí funkci odvápnění.
 10. Přístroj je nyní připraven k procesu opláchnutí čerstvou vodou. 
 11. Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až do výše MAX a vložte nádrž na vodu do přístroje.
 12. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího přípravku a prázdnou ji znovu umístěte pod výdej horké vody.
 13. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v požadované pozici, potom stiskněte tlačítko pro zahájení cyklu oplachování.
 14. Když je nádrž na vodu prázdná, je cyklus oplachu ukončen a vypne se oranžová kontrolka.
 15. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v pozici zavřený (symbol ○). 

 

Dodržujte přesně pokyny výrobce uvedené na obalu, neboť přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobovat podráždění pokožky a očí. Dbejte také na upozornění týkající se postupu v případě zasažení. 

Čištění a údržba filtrů

Kávový filtr čistěte pravidelně jejich opláchnutím pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, zda otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistěte pomocí špendlíku.

Čištění sprchy bojleru

Každých 200 výdejů kávy pročistěte sprchu bojleru množstvím přibližně 0,5l vody (stiskněte tlačítko pro výdej kávy bez použití mleté kávy).

UPOZORNĚNÍ:

Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. 

Stačit vám bude vlhký a měkký hadřík. 

Čištění nádrže na vodu

Čistěte pravidelně (přibližně jednou za měsíc) nádrž na vodu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Přispějte k ochraně životního prostředí

Úspora energie

 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápenatých usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.