ENZYMY

Enzymy jsou biologicky aktivní látky, které určují rychlost chemických reakcí v živých organismech. Jsou to bílkoviny, které mají schopnost zvyšovat rychlost chemických reakcí v organismu a fungují jako katalyzátory. Enzymy mohou být také nazývány biokatalyzátory. Každá biochemická reakce v našem těle je kontrolována enzymy. Enzymy jsou vysoce specifické a jsou schopny rozpoznávat specifické substráty, které mohou pomoci ke zrychlení chemických reakcí. Enzymy jsou schopny rozpoznat substráty a zahájit chemickou reakci, aniž by byly poškozeny

Molekuly

Enzymy jsou klasifikovány do několika skupin, včetně oxidoreduktáz, transferáz, hydroláz, isomeráz, liganáz, ligáz a syntáz. Každá skupina enzymů může provádět specifické chemické reakce. Například oxidoreduktázy jsou enzymy, které pomáhají při přenosu elektronů mezi dvěma molekulami. Transferázy přenášejí jednu chemickou skupinu z jedné molekuly na druhou. Hydrolázy štěpí chemické vazby. Isomerázy jsou enzymy, které přeměňují molekuly na jejich izomery. Liganázy pomáhají při přeměně organických sloučenin. Enzymy také pomáhají tělu metabolizovat potravu, udržovat optimální hladinu cukru v krvi a také poskytovat energii.

Enzymy jsou nezbytné pro normální funkci našeho těla. Jsou nezbytné pro všechny životně důležité procesy, jako je trávení, produkce energie, odbourávání toxinů a syntéza bílkovin. Ve většině případů však existuje určitý substrát, který je nutný pro přeměnu na produkt, který je enzymem štěpen. Bez enzymy se mnoho chemických reakcí, které probíhají v našem těle, nestanou.