CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní onemocnění mozku způsobené náhlým a často fatálním porušením průtoku krve do oblastí mozku, což může způsobit poškození mozku. To může vést k přetrvávajícím neurologickým poškozením a může způsobit invaliditu, smrt nebo obojí. CMP je nejčastější příčinou smrti a invalidity u dospělých v mnoha zemích.

Mozek

CMP je také známá jako mozková mrtvice. Obvykle je způsobena poškozením cévních stěn, které mohou být způsobeny zúžením, ucpáním nebo prasknutím. U některých lidí může být způsobena aterosklerózou, což je hromadění cholesterolu a jiných látek na stěnách cév.

V důsledku cévní mozkové příhody může dojít k narušení funkce mozku, které může být krátkodobé nebo trvalé. Závažnost poškození závisí na tom, která oblast mozku je postižena. Některé oblasti mozku jsou zodpovědné za motorickou funkci, jiné za citlivost nebo řeč. Následky mohou zahrnovat paralýzu, poškození řeči, změny v chování, poruchy paměti a poruchy pozornosti.

Komplikace může zahrnovat vysokou hladinu cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes, srdeční onemocnění a onemocnění ledvin. Lidé s CMP jsou také náchylnější k dalším cévním mozkovým příhodám. Je velmi důležité, aby lidé s CMP pečlivě dodržovali doporučení svého lékaře týkající se léčby a prevence.

Prevence CMP zahrnuje kontrolu a léčbu rizikových faktorů, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a diabetes. Kromě toho je důležité vyhnout se kouření, užívání drog a přílišné konzumace alkoholu. Udržování zdravého životního stylu, jako je dostatek spánku, vyvážená strava a pravidelná fyzická aktivita, může také snížit riziko CMP.

Cévní mozková příhoda je náhlé a často fatální onemocnění mozku. Může způsobit trvalé neurologické poškození a invaliditu a dokonce i smrt. Lidé s CMP by měli pečlivě dodržovat doporučení svého lékaře týkající se léčby a prevence a měli by se vyhnout škodlivým zvykům a udržovat zdravý životní styl.