Jak vyčistit a odvápnit automatický kávovar Siemens EQ3

Pro vlastníky automatického kávovaru Siemens EQ3 jsme sepsali jednoduchý návod jak na čištění a odvápňování vašeho přístroje.

Čištění přístroje

Doporučený postup pro spuštění programu Calc'n Clean: 

Doba procesu je přibližně 40 minut. 

 1. Tlačítko calc'n Clean podržte stisknuté po dobu cca 5 sekund. Rozsvítí se kontrolka.
 2. Otevřete dvířka, vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
 3. Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku.
 4. Do spařovací jednotky vhoďte jednu čisticí tabletu WoldoClean a spařovací jednotku opět nasaďte.
 5. Opět nasaďte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a zavřete dvířka. Opět se rozsvítí kontrolka.
 6. Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici).
 7. Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku 0,5 l a nechte v ní rozpustit odvápňovací tabletu WoldoClean.
 8. Opět nasaďte nádržku na vodu a pod výpustný systém umístěte velkou nádobu (cca 1 litr).
 9. Calc'n Clean bliká, zmáčkněte tlačítko.  Program se sputí, vyčistí a odvápní spotřebič. Doba trvání je přibližně 20 minut. 
 10. Odstraňte nádobu, otevřete dvířka, vyprázdněte odkapávací misku a opět nasaďte.
 11. Zavřete dvířka a pod výpustný systém umístěte nádobu. 
 12. Vyčistěte zásobník na vodu a opět vložte vodní filtr (byl-li odebrán).
 13. Doplňte čerstvou vodu až po značku "max", nádobu opět postavte pod výpustný systém.
 14. Zmáčkněte blikající tlačítko calc'n Clean. Spustí se program, vyčistí a propláchne se spotřebič. 
 15. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku, spolu se zásobníkem na kávovou sedlinu, můžete opět nasadit.
 16. Program je ukončen a váš spotřebič je opět připraven k provozu.

Čištění mléčného systému

Mléčný systém by měl být čištěn po každém použití, aby se odstranily zbytky mléka. 

Doporučený postup: 

 1. Napěňovač mléka nechte nejprve vychladnout než začnete s čištěním, jinak hrozí nebezpečí popálení.
 2. Naplňte sklenici do poloviny vodou a umístěte ji pod výpustný systém.
 3. Napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
 4. Dotkněte se tlačítka milk, mléčný systém se vyčistí.
 5. Napěňovač mléka posuňte nahoru a nechte ho vychladnout.
 6. Rozeberte napěňovač mléka na jednotlivé díly a důkladně je vyčistěte.
 7. Jednotlivé díly vysušte, sestavte a opět nasaďte na spotřebič.

Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávovou sedlinu

 1. Otevřete dvířka.
 2. Odkapávací misku se zásobníkem na kávovou sedlinu vytáhněte směrem dopředu.
 3. Sejměte odkapávací plech s odkapávací mřížkou.
 4. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
 5. Vytřete vnitřní část spotřebiče (oblast odkapávací misky).

UPOZORNĚNÍ:  Odkapávací miska a zásobník na kávovou sedlinu je třeba vyprazdňovat a čistit denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin. V případě časté potřeby průběžně vyprázdněte.

Přispějte k ochraně životního prostředí 

Úspora energie

 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápenatých usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.