Vyčistěte a odvápněte automatický kávovar Siemens EQ3

Spuštění programu Calc'nClean
 
Doba trvání: cca 40 minut
 1. Tlačítko calc'nClean podržte stisknuté po dobu cca 5 sekund. Rozsvítí se symbol (.
 2. Otevřete dvířka, vyjměte a vyprázdněte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
 3. Vyjměte a vyčistěte spařovací jednotku.
 4. Do spařovací jednotky vhoďte jednu čisticí tabletu WoldoClean a spařovací jednotku opět nasaďte.
 5. Opět nasaďte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a uzavřete dvířka. Rozsvítí se symbol ).
 6. Vyjměte vodní filtr (je-li k dispozici).
 7. Do prázdné nádržky na vodu nalejte vlažnou vodu až po značku 0,5 l a nechte v ní rozpustit odvápňovací tabletu Siemens.
 8. Opět nasaďte nádržku na vodu a pod výpustný systém umístěte velkou nádobu (cca 1 litr).
 9. calc'nClean bliká, dotkněte se calc'nClean. Program se sputí, vyčistí a odvápní spotřebič. calc'nClean pulzuje. Doba trvání cca 20 minut. Rozsvítí se symbol (.
 10. Odstraňte nádobu, otevřete dvířka, vyprázdněte odkapávací misku a opět nasaďte.
 11. Zavřete dvířka a pod výpustný systém umístěte nádobu. Rozsvítí se symbol ).
 12. Vyčistěte zásobník na vodu a opět vložte vodní filtr (byl-li odebrán).
 13. Doplňte čerstvou neperlivou vodu až po značku "max", nádobu opět postavte pod výpustný systém.
 14. calc'nClean bliká, dotkněte se calc'nClean. Spustí se program, vyčistí a propláchne spotřebič. calc'nClean pulzuje. Doba trvání cca 20 minut. Rozsvítí se symbol (.
 15. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu a opět nasaďte. Program je ukončen. Spotřebič je opět připraven k provozu.

Čištění mléčného systému

Mléčný systém je třeba čistit po každém použití, aby se odstranily zbytky mléka. :
Varování
Nebezpečí popálení!
Napěňovač mléka se velmi zahřívá. Dotýkejte se ho jen za madlo. Po použití ho nejprve nechte vychladnout, než se ho budete dotýkat.
 1. Naplňte sklenici do poloviny vodou a umístěte ji pod výpustný systém.
 2. Napěňovač mléka posuňte úplně dolů.
 3. Dotkněte se tlačítka milk, mléčný systém se vyčistí.
 4. Napěňovač mléka posuňte nahoru a nechte ho vychladnout.
 5. Rozeberte napěňovač mléka najednotlivé díly a důkladně je vyčistěte.
 6. Jednotlivé díly vysušte, sestavte a opět nasaďte na spotřebič.
Čištění odkapávací misky a zásobníku na kávovou sedlinu
 
Upozornění: Odkapávací miska a zásobník na kávovou sedlinu je třeba vyprazdňovat a čistit denně, aby se zabránilo tvorbě usazenin. V případě časté potřeby průběžně vyprázdněte, jakmile je výrazně viditelný plovák nebo pokud se na displeji zobrazí odpovídající ukazatel.
 1. Otevřete dvířka.
 2. Odkapávací misku se zásobníkem na kávovou sedlinu vytáhněte směrem dopředu.
 3. Sejměte odkapávací plech s odkapávací mřížkou.
 4. Vyprázdněte a vyčistěte odkapávací misku a zásobník na kávovou sedlinu.
 5. Vytřete vnitřní část spotřebiče (oblast odkapávací misky).
Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.