DeLonghi EC 685.BK návod

Odvápňování

Odvápněte přístroj, když se zapne oranžová kontrolka odpo-vídající tlačítku Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.32.08 (2).

Přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uve- deny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.

Dodržujte následující postup:

 1. Naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou, podle pokynů uvedených na balení.
 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
 3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte nádobku pod napěňovač mléka.
 4. Vyčkejte dokud kontrolky Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.37.30 (2) (kopie 2) nebo Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.37.30 (2) (kopie) nezůstanou stabilně rozsvícené na znamení, že přístroj je připraven k použití.
 5. Držte stiknuté tlačítko Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.32.08 (2) po dobu 10 vteřin, dokud všechny tři tlačítka sekvenčně blikají.
 6. Uveďte otočný knoflík na páru do pozice Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.37.30 (2) .
 7. Stiskněte tlačítko Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.32.08 (2) k zahájení cyklu odvápnění.
 8. Program odvápnění je zahájen a z výdeje vody vychází odvápňovací tekutý přípravek. Program odvápňování automaticky provede v intervalech celou sérii oplachů za účelem odstranění usazenin vodního kamene uvnitř přístroje na kávu až do úplného vyprázdnění nádrže.
 9. Přístroj přeruší provoz: oranžová kontrolka Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.32.08 (2) na- dále bliká na znamení, že přístroj stále provádí funkci odvápnění.
 10. Přístroj je nyní připraven k procesu opláchnutí čerstvou vodou. Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až do výše MAX a vložte nádrž na vodu do přístroje.
 11. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího přípravku a prázdnou ji znovu umístěte pod výdej horké vody.
 12. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v pozici Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.37.30 (2) , potom stiskněte tlačítko Snímek obrazovky 2019-08-27 v 9.32.08 (2) pro zahájení cyklu oplachování.
 13. Když je nádrž na vodu prázdná, je cyklus oplachu ukončen a vypne se oranžová kontrolka.
 14. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v pozici zavřený (symbol ○). 

Čištění a údržba filtrů

Čistěte pravidelně kávové filtry jejich opláchnutím pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistětě pomocí špendlíku.

Čištění sprchy bojleru

Každých 200 výdejů kávy pročistěte sprchu bojleru vydáním ze sprchy asi 0,5l vody (stiskněte tlačítko pro výdej kávy bez použití mleté kávy).

Další čištění

 • Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Stačí použít vlhký a měkký hadřík.
 • Čistěte pravidelně hlavu držáku filtru. 
 

Čištění nádrže na vodu

Čistěte pravidelně (přibližně jednou za měsíc) nádrž na vodu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie. 

Čisticí prostředky od společnosti WoldoClean pro každodenní péči a čištění kávovarů a kávovarů

1c7c651f-83c1-46c9-9e99-f11bd41e5899._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety do kávovarů 40x 2g

Kávové čisticí tablety pro kávovary a kávovary o hmotnosti 2g. Udržuje a čistí spařovací jednotku, odstraňuje kávové oleje a kávové tuky ze spařovací jednotky. Kompatibilní a použitelné se všemi současnými kávovary. Vhodný pro automatické čisticí programy.

 

 

 


a83d46fb-cf26-48bd-8176-503293058b26._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Odvápňovač s barevným indikátorem 750 ml

Tekutý odvápňovač 750ml odstraňuje vodní kámen a jeho usazeniny. Vhodný pro všechny ohřívače vody s integrovaným barevným indikátorem. Pro 6 cyklů odvápňování je 125 ml odvápňovací kapaliny. K dispozici také v 5l a 10l kanystrech Kanystry mají kohoutek pro snadné použití.

 

 

 


50ec9629-27d7-4249-8fcd-d3f5d5fd85d1._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

 Čisticí tablety bez fosfátů 45x 2g

Čisticí tablety WoldoClean neobsahující fosfáty nejen čistí spařovací jednotku, ale také neobsahují fosfáty, a tím chrání životní prostředí. Čisticí tableta váží 2 g a má průměr 15 mm. Kompatibilní se všemi přístroji.

 

 

 


17893e91-7a6f-4336-b3b6-328fc8a50090._CR0,0,220,220_PT0_SX220__

Čisticí systém pro mléko 750 ml pro kávovary

Čistič mléčné pěny od společnosti WoldoClean odstraňuje zbytky mléka z kávovarů nebo napěnovače mléka. Koncentrát lze také použít pro další čištění k odstranění zbytků mléka. Čistič je k dispozici také v 5l kanystrech s výlevkou.