DeLonghi EC 685.BK návod

Odvápňování

Odvápněte přístroj, když se zapne oranžová kontrolka odpo-vídající tlačítku.

Přípravek na odvápňování obsahuje kyseliny, které mohou způsobit podráždění pokožky a očí. Je naprosto nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny výrobce, které jsou uve- deny na obalu přípravku k odvápnění a upozornění týkající se postupu v případě zasažení pokožky a očí.

Dodržujte následující postup:

Tekutý odvápňovač 750ml
230,60 Kč bez DPH
279 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X750
Tekutý odvápňovač 5 litru
610,70 Kč bez DPH
739 Kč

Odvápňovací prostředek rozpouští vápenaté usazeniny a odstraňuje vodní kámen. V kávovarech,...

WCODT1X5000
 1. Naplňte nádrž odvápňovacím roztokem, který získáte rozředěním odvápňovače vodou, podle pokynů uvedených na balení.
 2. Stiskněte tlačítko ON/OFF.
 3. Ujistěte se, že není zasunut držák filtru a umístěte nádobku pod napěňovač mléka.
 4. Vyčkejte dokud kontrolky nebo nezůstanou stabilně rozsvícené na znamení, že přístroj je připraven k použití.
 5. Držte stiknuté tlačítko po dobu 10 vteřin, dokud všechny tři tlačítka sekvenčně blikají.
 6. Uveďte otočný knoflík na páru do pozice.
 7. Stiskněte tlačítko k zahájení cyklu odvápnění.
 8. Program odvápnění je zahájen a z výdeje vody vychází odvápňovací tekutý přípravek. Program odvápňování automaticky provede v intervalech celou sérii oplachů za účelem odstranění usazenin vodního kamene uvnitř přístroje na kávu až do úplného vyprázdnění nádrže.
 9. Přístroj přeruší provoz: oranžová kontrolka na- dále bliká na znamení, že přístroj stále provádí funkci odvápnění.
 10. Přístroj je nyní připraven k procesu opláchnutí čerstvou vodou. Vyjměte nádrž na vodu, vyprázdněte ji, opláchněte pod tekoucí vodou, naplňte čerstvou vodou až do výše MAX a vložte nádrž na vodu do přístroje.
 11. Vyprázdněte nádobu použitou ke sběru odvápňovacího přípravku a prázdnou ji znovu umístěte pod výdej horké vody.
 12. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v pozici, potom stiskněte tlačítko pro zahájení cyklu oplachování.
 13. Když je nádrž na vodu prázdná, je cyklus oplachu ukončen a vypne se oranžová kontrolka.
 14. Ujistěte se, že otočný knoflík na páru je v pozici zavřený (symbol ○). 

Čištění a údržba filtrů

Čistěte pravidelně kávové filtry jejich opláchnutím pod tekoucí vodou. Zkontrolujte, že otvory nejsou ucpané, v opačném případě je vyčistětě pomocí špendlíku.

Čištění sprchy bojleru

Každých 200 výdejů kávy pročistěte sprchu bojleru vydáním ze sprchy asi 0,5l vody (stiskněte tlačítko pro výdej kávy bez použití mleté kávy).

Další čištění

 • Při čištění přístroje nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Stačí použít vlhký a měkký hadřík.
 • Čistěte pravidelně hlavu držáku filtru. 
 

Čištění nádrže na vodu

Čistěte pravidelně (přibližně jednou za měsíc) nádrž na vodu vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.

Ochrana životního prostředí
 
Úspora energie
 • Pokud spotřebič nepoužíváte, vypněte ho.
 • Interval pro automatické vypnutí nastavte na nejmenší hodnotu.
 • Pokud možno nepřerušujte odběr kávy nebo mléčné pěny. Předčasné přerušení vede k vyšší spotřebě energie a k rychlejšímu naplnění odkapávače.
 • Přístroj pravidelně odvápňujte, zabráníte tak tvorbě vápených usazenin. Zbytky vápníku vedou k vyšší spotřebě energie.