Zaregistruj se a získej 5% slevu. Sleva se vztahuje pouze na výrobky značek Belano, Cleona, Carino, Cunea, Woldohealth a Woldoclean * Sleva se nevztahuje na ostatní zboží

Na co se záruka nevztahuje?

Záruční podmínky

Odpovědnost za vady nelze uplatnit

 1. Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití.
 2. Pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku kupujcím.
 3. Pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci.
 4. Pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: - 25℃ až  + 55℃, akumulátor: 0℃ až 49℃.
 5. Pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí.
 6. Pokud dojde k mechanickému poškození či poškození plomby na výrobku.
 7. Kosmetická poškození, například poškrábání, promáčknutí a zlomené plasty u portů.
 8. Na škody způsobené používáním se součástkou nebo výrobkem třetí strany.
 9. Na škody způsobené nehodou, špatným zacházením, nesprávným používáním, ohněm, kontaktem s tekutinou, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou.
 10. Pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí.
 11. Pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství.
 12. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za něj prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
 13. Prodávajcící rovněž neodpovídá za vady, pro které byl poskytnuta sleva z ceny výrobku.
 14. Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje nastavením, příp. je možnost, že prodávající změní pouze verzi SW určeno pro daný typ telefonu.