Menachinon (vitamin K2)

Menachinon neboli vitamin K2 patří k nejméně známým vitaminům vůbec - přesto, že byl objeven už před více než 100 lety. Je rozpustný v tucích a velmi důležitý pro mineralizaci kostí, růst buněk a metabolismus proteinů cévní stěny. Vitamin K2 produkuje bakterie ve zdravé střevní mikroflóře, z nichž ovšem většinu lidské tělo vyloučí. 

Nejbohatším zdrojem vitaminu K2 je tradiční japonský pokrm zvaný “nattó”, který se vyrábí z vařených fermentovaných sojových bobů. V podstatně menším množství jej můžeme nalézt také v některých dalších fermentovaných potravinách, jako je kysané zelí nebo některé typy sýrů.